Belépés

Adatkezelési irányelveink szerződéses kapcsolatok esetén

1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek.

 

Az adatkezelés célja továbbá a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése. 

2. A kezelt adatok köre

Ügyféladatok, kapcsolattartási és képviseletre jogosult azonosítási adatok: e körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, születési helye és ideje.

 

Szerződéses adatok: az Önnel kötött szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő dokumentumban fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak minősülő információ.

 

3. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat nyújtani.